betöltés folyamatban...

Általános Szerződési Feltételek

A givemychance.com egy olyan internetes felület, amelynek célja, hogy a weboldalon megadott kategóriákban indított kampányaikhoz a kampányolók támogatókat szerezzenek. A weboldal pénzügyi közvetítői tevékenységet nem végez, a támogatások kifizetésére közvetlenül a Támogató és a kampányt indító (Felhasználó) között kerül sor. 

A weboldal üzemeltetője:

GiveMyChance Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg.: 13-09-196599

Székhely: 2133 Sződliget, Rigó utca 14/a.

Képv.: Klement-Simon Krisztina ügyvezető

Adószáma: 26587389-1-13

Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a weboldalon. Az Üzemeltető a Szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosításokat ugyanezen a weboldalon közzéteszi. A Támogató és a Felhasználó a Szabályzat tudomásul vételével elfogadja, hogy a weboldal használatával a jelen Szabályzat rá nézve hatályos.

A Felhasználó és a Támogató által betöltött minimum korhatár 18 év. 

Kik használhatják az oldalt?

Bárki, aki kampányt indít, legyen magánszemély vagy jogi társaság. A kampányt indítók, más szóval Felhasználók és Támogatók kötelesek tiszteletben tartani a weboldalra irányadó általános magatartási szabályokat, amelyeket a jelen Szabályzat határoz meg a következők szerint:

Regisztráció

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját fiókjáért kizárólag ő maga felelős, ennek tartalmára az Üzemeltetőnek semmilyen közrehatása nincs. A Felhasználó a regisztráció során megadja nevét, email címét, jelszavát és opcionálisan a profilképét. A regisztráció a Felhasználó email címre kiküldött email-re kattintva aktiválódik. 

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy saját kampányt hozzon létre, egyes kampányokat kövessen, illetve azokban kooperatív módon részt vegyen. 

Mi az a Co-operatív kampány?

Amikor egy ismerősöd létrehoz egy kampányt, lehetősége van másokat is meghívni, így gyakorlatilag egy csapatot létrehozva többszörös erőbedobással tudjátok a kampány sikerességét előremozdítani. Amikor valaki meghív csapattagnak a kampányába egy e-mailben automatikusan értesítünk erről és a te döntésed, hogy elvállalod-e a lehetőséget. Az e-mailben lévő linkre kattintva tudod megnézni a kampány részleteit és a profilodba belépve tudod jóváhagyni a felkérést.

Az Üzemeltető a Felhasználó által feltöltött tartalmat nem ellenőrzi. A tartalom valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó a felelős. A jogellenes tartalomnak a weboldalon való közzététele szigorúan tilos, ideértve az olyan felhasználónév megválasztását is, amelyhez harmadik személynek joga vagy jogos érdeke fűződik (pl. szóvédjegy). Jogellenes a tartalom akkor is, ha annak közzététele bűncselekményt valósít meg (pl. gyűlöletkeltő, pornográf stb.). A Felhasználónak tartózkodnia kell a hamis információk közzétételétől. Az Üzemeltető, amint tudomást szerzett a jogellenes tevékenységről illetve tartalomról, haladéktalanul intézkedik a fiók törléséről. 

Az Üzemeltető a kampány részleteiért, annak jogi, pénzügyi és gazdasági megfelelőségéért felelősségét teljes mértékben kizárja. A Felhasználó a weboldalon tanúsított valamennyi felhasználói magatartásáért kizárólagosan vállalja a felelősséget. Amennyiben a Felhasználó a weboldalon olyan szöveget, grafikát, képi-, és egyéb (zenei, video stb.) megjelenést tesz közzé, amelynek felhasználása illetve közzététele harmadik személy jogosulttal szemben jogellenes, a felelősség kizárólag a Felhasználóé. A Felhasználó a Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy mentesíti az Üzemeltetőt minden olyan igény alól, amelyet harmadik személy a weboldal tartalmán fennálló jogosultsága folytán az Üzemeltetővel szemben támaszthat.

A Felhasználó vállalja továbbá, hogy kommunikációjával nem sérti mások személyiségi jogait, nevét, képmását, és tartózkodik az obszcén, rágalmazó illetve gyűlöletkeltő beszédtől. Tudomásul veszi, hogy saját felhasználói fiókját az elvárható gondossággal kezeli, ahhoz való hozzáférést harmadik személy részére nem ad ki, és nem is tesz elérhetővé. 

A Felhasználó külső szolgáltatásra utaló linket, reklámot, bankszámlaszámot, elérhetőséget, sem egyéb megjelölést nem helyezhet ki, kereskedelmi tevékenységet nem folytathat. 

A Felhasználó kijelenti, hogy az Üzemeltető szerzői jogvédelem alatt álló tulajdonát, védjegyét az Üzemeltető hozzájárulása nélkül semmilyen módon és formában nem használja fel, azt nem másolja, nem terjeszti, nem továbbítja, egyéb módon nem jeleníti meg. A weboldal tartalma, ide nem értve feltöltött kampányok elemeit, az Üzemeltető szerzői jogvédelme alatt áll, így azzal az Üzemeltető hozzájárulása nélküli rendelkezés, így különösen annak bármilyen formában történő letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése bűncselekményt valósít meg.

Hogyan támogathatod a kampányt?

A kampány támogatása mindig önkéntes hozzájárulás a kampányleírásban foglaltak alapján, így annak adományozása a Támogató kizárólagos döntése és kockázata. 

A támogatás új Felhasználóként regisztrációhoz kötött, amely a „Regisztrációnál” leírtak alapján végezhető el. A támogatás már regisztrált Felhasználóként szintén elérhető, a felhasználói fiókba való belépéssel. A támogatás során a Támogató beállítja a támogatással érintett összeget, majd saját döntése szerint rendelkezik arról, hogy neve, illetve támogatásának összege megjelenjen-e a kampány támogatói között. 

A kampány az indítást követően akkor válik láthatóvá az oldalon, ha a támogatás összértéke elérte a 30.000,- forintos összeghatárt. Ez nem azt jelenti, hogy a kampány ez alatti támogatottság esetén nem aktív, vagy nem támogatható, ellenkezőleg. Viszont a limit beállítására azért volt szükség, hogy szűrjük a kampányokat, ezáltal valódi minőséget adva a Felhasználóinknak és az oldal látogatóinak.

Az Üzemeltető egyes kimagasló kampányokat sikersztorinak ítélhet meg és jeleníthet meg az oldalon. A sikersztorit a kampány indítója a továbbiakban nem tudja sem szerkeszteni, sem törölni; amennyiben a kampány indítójának ez a szándéka, azt az Üzemeltető felé jeleznie kell. A sikersztorik megjelenítése teljes mértékben anonim módon történik; sem a kampány indítója sem pedig az abban részt vevők nem kerülnek feltüntetésre az oldalon. A kampány sikersztorivá minősítése az adatok tárolásának kötelezettségén és megfelelőségén nem változtat. 

Arra nincs lehetőség, hogy az Üzemeltető a Támogató és a Felhasználó közötti bármilyen jogvitában eljárjon, vagy közvetítői tevékenységet folytasson, amely lehet bármilyen elszámolási vita, a támogatás összegének visszaigénylése stb. Az Üzemeltető nem garantálja továbbá, hogy a Felhasználó a kampány leírás alatt valós információkat adott meg, és azt sem, hogy a támogatás összegét a Felhasználó a kampány céljára fogja fordítani illetve, hogy a Felhasználó az általa felajánlott és ígért jutalmakat - amennyiben ezt az opciót kiválasztja - eljuttatja az arra elviekben jogosult Támogatóknak; ez kizárólag a Felhasználó felelőssége. 

Ugyancsak a Felhasználó kizárólagos felelőssége, ha döntése szerint a Támogatót a kampányban való részvételéért ajándékkal jutalmazza. A jutalom elfogadása, az oldalon felkínált opciók kiválasztásával, a Támogató önkéntes döntése. A Támogató a jutalom elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik, illetve felhatalmazza az Üzemeltetőt, hogy nevét és email címét az Üzemeltető a Kampány tulajdonosának továbbítsa annak érdekében, hogy a Támogató és a Kampány tulajdonosa egymással a kapcsolatot közvetlenül fel tudja venni. Ezen felül a jutalom eljuttatásáért, kézbesítéséért illetve annak átvételéért, illetve az abból fakadó valamennyi jogkövetkezményért az Üzemeltető a felelősségét teljes mértékben kizárja. 

Az Üzemeltető a támogatás összegének visszatérítését semmilyen formában nem vállalja. Amennyiben a kampány idő előtt valamilyen oknál fogva meghiúsul, a Felhasználó és a Támogató köteles elszámolni egymással, ezért az Üzemeltető felelősségét teljes mértékben kizárja. 

A Felhasználó és a Támogató a kampány illetve a támogatás adó-, és egyéb pénzügyi vonzatainak megfizetéséért valamint azokkal kapcsolatos mindennemű adminisztrációs feladatokért kizárólagosan felelős.

Mit érdemes tudni a fizetési feltételekről?

A támogatás kifizetésére PayPal és bankkártyás fizetés útján van lehetőség. Az aktív PayPal fiók ugyanakkor a Felhasználók számára elengedhetetlen, mivel csak érvényes PayPal fiókkal tudják feltölteni a kampányukat.

Az oldalunk a Paypal Paralell Payment fizetési módozatát használja. Ez azt jelenti, hogy az adomány - ami egyébként nem lehet kevesebb, mint 800 HUF - összegének meghatározásakor a támogató beírja a támogatás összegét. Ezek után az oldal elnavigálja a Paypal fizetési ablakába, ami egyértelműen különválasztva tünteti fel, hogy a kampányoló (támogatni kívánt fél) a támogatási összegből mennyit kap.

A kampányt indító Felhasználót az oldal használatáért használati díj nem terheli. 

A Támogató választása szerint, önkéntesen hozzájárulhat az oldal működtetéséhez, mégpedig 10%, 15%, 20%, 25%, 30% illetve az „egyéb” támogatási opciók igénybevételével. Az oldalon kiválasztott támogatási opció alapján a használati díj a támogatás összegének alapulvételével kerül meghatározásra, míg az egyéb opció választása esetén a Támogató fix, általa tetszés szerint megadott összegben támogathatja az oldalt. Ennek alapján a Támogató a használati díjjal növelt támogatási összeget fizeti meg a Paypal fizetési rendszeren keresztül. 

A támogatónak itt kell, hogy beírja a Paypal fiókjának vagy bankkártya adatait, ezután jelenik meg egy szumma kimutatás a teljes fizetendő összegről, mely már a Paypal költségét is tartalmazza. 

A Paypal fizetési szabályairól további információ ezen a linken érhető el:

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full

Hogyan járunk el a sértő tartalmak esetén?

Amennyiben sértő tartalmat észlelsz, kérjük, hogy haladéktalanul jelezd nekünk az alábbi elérhetőségeken: info@givemychance.com 

Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tartalom a jelen Szabályzat magatartási elveibe ütközik, azt jogosultak vagyunk a Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül törölni. A Szabályzat meghatározza azokat az eseteket is, amikor a felhasználói tartalommal ellentétben a Felhasználó fiókját töröljük. Ez esetben a Felhasználó fiókadatait kérésére átadjuk, ellenkező esetben az adatokat 15 nap elteltével végérvényesen töröljük. Ugyanígy járunk el, ha a Felhasználó kéri fiókjának törlését. Amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, jogosultak vagyunk a felhasználói fiókadatokat a hatóság részére átadni.